pengesahan data baru tahun ajaran 2018-2019

Berkat rahmat Allah SWT rumah anak asuh mengadakan acara Halal bi halal dengan anak asuh beserta para pengurus Yayasan Bening Nurani Tanjungsari, antara lain : Ketua Dewan Pengurus (H. Kadar Siddiq, SE., MM), Dewan Pengawas (H. Bandi Soebandi, SE., MBA), dan Wakil Bendahara (Hj. Epong Ulya, SE., MM). Kami turut mengundang Ketua Ponpes al-Mahmud, para pengajar, Ibu-ibu pengajian Qolbunsalim, dan lain-lain.

Acara yang diselenggarakan pada hari Senin, 16 Juli 2018 pada pukul 13.00 WIB, yang dihadiri oleh ketua Ponpes al-Mahmud sekaligus mengisi pengajian siang ini. Anak-anak asuh turut membawakan kreatifitasnya dengan penampilan Hadroh yang mengiringi acara Halal bi halal tersebut.

Halal bi halal ini sekaligus pengesahan data yang ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan Pengurus, H. Kadar Siddiq, SE., MM , disaksikan langsung oleh para pengurus Yabni Tanjungsari, manager rumah anak asuh, dan ketua asrama. Data yang ditandatangani oleh ketua dewan pengurus YABNI merupakan jumlah anak asuh tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 106 orang, termasuk mahasiswa dan mahasiswi, antara lain:
  • Anak asuh tingkat SD sebanyak 5 orang 
  • Anak asuh tingkat SMP/MTs sebnyak 23 orang
  • Anak asuh tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 59 orang
  • Tingkat perguruan tinggi sebanyak 19 orang
Jumlah keseluruhan 106 anak asuh.

Adapun untuk data anak asuh tahun ajaran 2018/2019 akan segera kami update di website www.yabni.org . Sekian dan terima kasih.